Nama Jemaat: GMII Bukit Zaitun Tapak Tuan
Alamat: Jl. Sejiram Ds. II, Aceh Selatan
Nama Gembala: –
No Kontak: –

Nama Jemaat: GMII Cab. Nagan Raya (PT. Fajar)
Alamat: –
Nama Gembala: –
No Kontak: –

Nama Jemaat: GMII Cab. Jemaat Filipi
Alamat: –
Nama Gembala: Pdt. Zimmy Hendrik Nasution, S.Th
No Kontak: –